Novorodenecká žltačka III.

Súčasné trendy v terapii novorodeneckej žltačky

Je veľmi dôležité jasne povedať, že tak ako neexistuje žiadny dôkaz o toxicite a škodlivosti bilirubínu, rovnako neexistuje ani jednoznačný dôkaz o tom, že by príliš vysoké hladiny bilirubínu pre zdravého, donoseného novorodenca neboli nebezpečné.       Preto do času, kým nebude jednoznačne dokázané, či bilirubín je alebo nie je schopný poškodiť zdravie novorodenca, odporúčajú odborníci uznávaní v odbornej verejnosti prinajmenšom zmierniť stratégiu terapie novorodeneckej žltačky. Z odporúčaní, ktoré v roku 1992 vydali Newman a Maisels vyplýva, že v prípade pôrodu v nemocničnom prostredí, ktorý nie je ambulantný (teda matka s dieťaťom neodchádzajú domov po pár hodinách, ale až po pár dňoch od pôrodu, počas ktorých sú pravidelne sledovaní zdravotníckym personálom), zdravých, donosených novorodencov bez podozrenia na hemolytickú chorobu nie je potrebné preventívne sledovať na novorodeneckú žltačku. V prípade, že máme pri týchto deťoch podozrenie na silnú žltačku, odporúčajú skontrolovať hladiny celkového bilirubínu a dieťa liečiť (fototerapiou) s cieľom udržať hladiny bilirubínu pod 400 – 500 µmol/l. Čítať viac z tohto článku

%d blogerom sa páči toto: