10 bodov BFHI

Desať krokov úspešného dojčenia (Výňatok z Baby Friendly Hospital Initiative, Original BFHI Guidelines, developed 1992, revised,updated and expanded for integrated care, 2009, Section 1 Background and Implementation, Unicef,WHO

 1. Nemocnica má mať písomne stanovené postupy pri dojčení, ktoré zahŕňajú 10 krokov úspešného dojčenia (BFHI) a s ktorými je bežne oboznamovaný všetok personál. Nemocnica má mať písomne stanovené postupy pri dojčení alebo kŕmení dojčiat, zahŕňajúce všetkých Desať krokov a chrániace dojčenie dodržiavaním Medzinárodného kódexu marketingu náhrad materského mlieka. Postupy by mali zahŕňať návod, ako uviesť každý z desiatich krokov do praxe. Postupy by mali byť dostupné k nahliadnutiu každému členovi personálu, ktorý sa staráo matky a bábätká. Zhrnutia týchto postupov, pokrývajúce minimálne „Desať krokov“ , Kódex, následné rozhodnutia zasadnutí WHO a podporu pre HIV pozitívne matky, by mali byť vyvesené vo všetkých častiach nemocnice, ktoré poskytujú starostlivosť tehotným ženám, matkám, dojčatám a/alebo deťom, vrátane „čakacích“ izieb, pôrodných sál, poradní pre tehotné, na oddeleniach šestonedelia a v izbách oddelení šestonedelia, všade, kde je poskytovaná starostlivosť dojčatám, na novorodeneckých oddeleniach (ak sa také v nemocnici nachádza) a jednotkách intenzívnej starostlivosti. Zhrnutia sú napísané v jazyku/koch a slovami, ktoré sú pre matky a personál najviac zrozumiteľné.
 2. Všetok personál, ktorý prichádza do styku s tehotnými ženami a matkami by mal byť vyškolený, aby stanovené postupy pri dojčení uplatňoval v praxi. Všetci členovia zdravotníckeho i nezdravotníckeho personálu, ktorí prichádzajú do kontaktu s tehotnými ženami, matkami a/alebo bábätkami, získali dostatočnú orientáciu v postupoch,týkajúcich sa dojčenia/kŕmenia dojčiat.
 3. Informovať všetky tehotné ženy o výhodách a manažmente dojčenia. Ak je súčasťou nemocnice aj predpôrodná klinika alebo predpôrodné lôžkové oddelenie: Všetkým tehotným ženám sú poskytované informácie o dojčení, spolu s tlačenými materiálmi.Predpôrodná diskusia pokrýva dôležitosť dojčenia, dôležitosť okamžitého a neprerušovaného kontaktu pokožky s pokožkou, skorý začiatok dojčenia, systém 24 hodinového rooming-inu,kŕmenie na požiadanie, časté dojčenie, ktoré pomáha zaistiť dostatok mlieka, dobrá poloha a prisatie, výlučné dojčenie počas prvých 6 mesiacov, riziká podávania formuly alebo iných náhrad materského mlieka a dôležitosť dojčenia aj po prvých šiestich mesiacoch, keď už dieťadostáva aj inú stravu.
 4. Pomôcť matkám začať dojčiť do pol hodiny po pôrode. Tento bod sa interpretuje ako: Umiestniť bábätko kontaktom pokožky s pokožkou s matkou hneď po narodení najmenej na hodinu. Povzbudzovať matky rozpoznať, kedy je ich dieťa pripravené dojčiť sa a v prípade potreby ponúknuť pomoc. Matkám po vaginálnom pôrode alebo po cisárskom reze bez celkovej anestézy je bábätko dané kontaktom pokožky s pokožkou hneď alebo do 5 minút po pôrode a tento kontakt pokračuje bez oddelenia od matky hodinu alebo dlhšie s výnimkou lekársky ospravedlniteľných dôvodov. Je lepšie nechať bábätko aj dlhšie ako hodinu, ak je to uskutočniteľné, pretože môže trvať dlhšie ako 60 minút, kým sa začne dojčiť. Matky sú povzbudzované, aby sledovali signály pripravenosti bábätka na dojčenie počas tohto prvého kontaktu a je im v prípade potreby ponúknutá pomoc.Bábätko by nemalo byť nútené dojčiť sa, ale skôr mu má byť poskytnutá pomoc, keď je na dojčenie pripravené. Ak si to matka želá, personál môže matke asistovať pri umiestnení bábätka, aby sa mohlo pohybovať smerom k prsníku a prisať sa, keď je na to pripravené.Matkám po pôrode cisárskym rezom v celkovej anestéze je bábätko dané kontaktom pokožkys pokožkou hneď ako matka reaguje a je bdelá a nasleduje ten istý postup ako vyššie.Matky, ktorých bábätká si vyžadujú mimoriadnu starostlivosť, majú príležitosť držať bábätkov kontakte pokožky s pokožkou a ak sa tak nemôže stať, personál by mal na to poskytnúť ospravedlniteľné dôvody.
 5. Ukázať matkám, ako majú dojčiť a ako si majú udržať laktáciu aj v prípade, že by mali byť oddelené od svojich detí. Matkám, ktoré mali predchádzajúce problémy s dojčením, je venovaná zvláštna pozornosťa podpora v čase pred pôrodom im po ňom.
  Členovia zdravotníckeho personálu:

  ● Učia matky, ako priložiť a prisať bábätko na dojčenie a na dosiahnutie toho popíšu alebo predvedú správnu techniku.

  ● Učia matky ručné odstriekavanie a popíšu alebo predvedú aj prijateľnú techniku na to.

  Matkám (vrátane tých po cisárskom reze):

  ● Člen personálu ponúkne asistenciu pri dojčení v priebehu 6 hodín po pôrode.

  ● Člen personálu ponúkne pomoc s prikladaním a prisávaním bábätka pri dojčení.

  ● Vedia demonštrovať alebo popísať správnu polohu bábätka pri dojčení.

  ● Vedia popísať znaky správneho prisatia a satia bábätka.

  ● Člen personálu ukáže, ako sa ručne odstriekava mlieko alebo dá o tom písomnú informáciu a povie im, kde by v prípade potreby mohli dostať pomoc.

  Matkám, ktorých bábätká si vyžadujú mimoriadnu starostlivosť a dojčia ich alebo tak zamýšľajú robiť člen personálu:

  ● Do 6 hodín po pôrode dieťaťa ponúkne pomoc pri tom, aby si začali odstriekavať mlieko a aby si udržali tvorbu mlieka.

  ● Ukáže, ako sa ručne odstriekava mlieko.

  ● Povie, že potrebujú dojčiť alebo odstriekavať si mlieko 6 alebo viackrát za 24 hodín,aby si udržali tvorbu mlieka.

 6. Novorodencom nepodávať inú potravu a nápoj ako materské mlieko, iba ak je na to lekársky dôvod. Novorodenci sú výlučne dojčení alebo výlučne kŕmení materským mliekom od pôrodu po prepustenie alebo ak nie, sú na to lekárske dôvody. Klinické protokoly a normy, súvisiace s dojčením a kŕmením dojčiat, používané v nemocnici sú v súlade s normami BFHI a platnými smernicami, založenými na dôkazoch. Matkám nie sú distribuované žiadne materiály, ktoré odporúčajú kŕmenie náhradami materského mlieka, kŕmenie podľa režimu alebo iné nevhodné postupy. Dieťa dostáva iba materské mlieko alebo odstriekané materské mlieko alebo darcovské ženské mlieko z banky, alebo ak dostane niečo iné, musí byť na to prijateľný lekársky dôvod.
 7. Praktizovať rooming-in – umožniť matkám a deťom zostať spolu – 24 hodín denne. Dieťa je s matkou na jednej izbe bez oddelenia alebo ak nie, musí byť na to ospravedlniteľný dôvod.
 8. Povzbudzovať dojčenie na požiadanie.
  Člen personálu:

  ● Učí matky, ako majú rozpoznať, že ich dieťa je hladné a matky vedia popísať najmenej dva signály na kŕmenie.

  ● Poskytne matkám radu, aby kŕmili svoje dieťa tak často a tak dlho ako dieťa chce, alebo niečo podobné.

 9. Nedávať dojčeným deťom žiadne umelé náhrady prsníka.Na oddeleniach/izbách šestonedelia a na novorodeneckých oddeleniach (v priestoroch, kde sú zdraví novorodenci) sa deťom nedáva fľaša s umelým cumlíkom, klobúčik ani cumlík, ak áno,matka je informovaná o ich rizikách.
 10. Podporovať zakladanie podporných skupín dojčenia a odkazovať na ne matky pri prepúšťaní z pôrodnice alebo kliniky. Matky pred prepustením z nemocnice dostávajú informáciu o tom, kde v prípade potrebymôžu dostať podporu a pomoc s dojčením svojho dieťaťa po návrate domov a dostávajú o tom tlačené informácie (môžu dostať pomoc z nemocnice alebo kontaktovať podporné skupiny, poradkyne alebo iné miestne zdravotnícke služby). Nemocnica podporuje založenie a/alebo koordinuje podporné skupiny matiek a iné miestne služby, ktoré poskytujú podporu matkám pri dojčení dieťaťa. Personál povzbudzuje matky, aby ich a ich deti prezrela krátko po prepustení (najlepšie 2-4 dni po pôrode a v druhom týždni znova) v nemocnici alebo v mieste ich bydliska osoba,skúsená v podpore dojčenia, ktorá vie zhodnotiť dojčenie a poskytnúť akúkoľvek potrebnú pomoc.

One Response to 10 bodov BFHI

 1. Spätné upozornenie: Aj takto sa rodí na Slovensku « dojčenie

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: