Domperidon (Motilum lingual, Costi) – začiatok užívania

Protokol Dr.Newmana

Úvod:

Domperidon (Motilium ™, (na Slovensku Costi, pozn.prekl.)) je liečivo, ktorého vedľajším účinkom je zvýšená tvorba mlieka, a to pravdepodobne tým, že zvýši produkciu prolaktínu v hypofýze. Prolaktín je hormón, ktorý stimuluje bunky v matkinom prsníku, aby produkovali mlieko. Domperidon zvyšuje vylučovanie prolaktínu nepriamo, a to tak, že zabraňuje pôsobeniu dopamínu, ktorý má za cieľ znížiť vylučovanie prolaktínu z hypofýzy. Domperidon je vo všeobecnosti používaný pri ochoreniach tráviaceho traktu (žalúdka) a v Kanade pre účely stimulácie tvorby mlieka na trh uvedený nebol. To však neznamená, že nemôže byť predpísaný z tohto dôvodu, ale skôr to, že výrobcu nezaujíma využitie lieku pre stimuláciu produkcie mlieka. Akokoľvek, existuje niekoľko štúdií, ktoré ukazujú, že na zvýšenie produkcie mlieka pôsobí, a že sa jedná o pomerne bezpečný liek. V minulosti bol používaný aj pre dojčatá trpiace nevoľnosťami a stratou na hmotnosti, ale pred niekoľkými rokmi bol nahradený liekom Cisaprid (Prepulsid ™) (Cisaprid bol medzitým stiahnutý z trhu, nakoľko môže spôsobiť vážne srdcové problémy). Domperidon nepatrí do rovnakej skupiny liekov ako Cisaprid. Ďalší liek s podobnými účinkami Metoklopramid (Maxeran ™, Reglan ™) je tiež známy tým, že zvyšuje tvorbu mlieka. Má ale časté vedľajšie účinky, ktoré sú pre mnoho dojčiacich matiek neprijateľné (únava, podráždenosť, depresie). Domperidon má omnoho menej vedľajších účinkov, pretože nevstupuje do mozgového tkaniva vo významných množstvách (neprechádza cez hematoencefalickú bariéru).

V júni 2004 federálna správa liečiv USA (FDA) zverejnila varovanie pred používaním Domperidonu z dôvodu možných srdcových nežiaducich účinkov. Tento nešťastný krok bol urobený bez ohľadu na skutočnosť, že srdcové nežiaduce účinky sa prejavili iba vtedy, keď bol liek podávaný intravenózne inak veľmi chorým pacientom. Za celé tie roky, čo som používal Domperidon pri mnohých matkách, som ešte nepočul o žiadnom významnom srdcovom nežiaducom účinku, ktorý by mohol byť jednoznačne pripísaný Domperidonu. Mimochodom, FDA nemá žiadnu právomoc mimo USA, a dokonca aj v Spojených štátoch, združené lekárne, ktoré nie sú pod správou FDA, aj naďalej poskytujú pacientom Domperidon. Podrobnejšie viď informačný list o FDA a Domperidone.

Kedy je vhodné použiť Domperidon?

Domperidon nesmie byť použitý ako prvá voľba pri náprave problémov s dojčením. Nie je to všeliek. Mal by byť použitý až po skontrolovaní všetkých ostatných faktorov, ktoré môžu mať za následok nedostatočný príjem mlieka. (Pozri Protokol na zvýšenie prísunu materkého mlieka ako aj videoklipy). Čo sa môže urobiť?

 1. Zintenzívnite na maximum fyzický kontakt (pokožka na pokožku) počas a medzi dojčením. Pozri protokol: Význam kontaktu pokožka na pokožku.
 2. Upravte prisatie tak, aby bábätko mohlo čo najľahšie získať všetko dostupné matkine mlieko. Úprava prisatia bude možno jediný potrebný zásah, aby sa situácia zmenila z “nedostatku mlieka” na “nadbytok mlieka” (viď video klipy na našich webových stránkach).
 3. Použite metódu stláčania prsníkov na zvýšenie príjmu mlieka (pozri protokol Stláčanie prsníka).
 4. Ak výlučne dojčíte, skúste po kŕmení odstriekavať mlieko. Niekoľko minút ručného odstriekavania po kŕmení môže byť na zvýšenie tvorby mlieka veľmi efektívne. Niektoré matky môžu chcieť použiť radšej nemocničnú odsávačku po dobu 10-15 minút po kŕmení. Pre niektoré to môže byť vhodné, pre iné nie. Spravte, čo sa dá. Matka vyčerpená odsávaním asi tvorbu mlieka nezvýši. Nie je nutné odsávať mlieko, ak je to vyčerpávajúce a máte chuť so všetkým skoncovať.
 5. Upravte problémy so satím a ukončite používanie umelých náhrad bradaviek (klobúčik, fľaša – pozn. prekl.) (pozri protokol Používanie laktačnej pomôcky a Kŕmenie po prste a pohárikom).

Použitie Domperidonu pre zvýšenie tvorby mlieka:

Domperidon funguje na zvýšenie tvorby mlieka obzvlášť dobre za týchto okolností:

 • Matke, ktorá si odsáva v pôrodnici mlieko pre choré alebo nedonosené dieťa, často poklesne tvorba mlieka asi štyri alebo päť týždňov po pôrode. Príčin tohto poklesu je mnoho (nepriloženie dieťaťa na prsník dostatočne skoro, nedostatočné klokankovanie, atď), ale Domperidon vo všeobecnosti dostáva úroveň tvorby mlieka odsávaním späť kde bola alebo dokonca vyššie.
 • Matke často poklesne tvorba mlieka v súvislosti s užívaním antikoncepcie. Počas dojčenia sa treba sa vyhnúť antikoncepcii, ktorá obsahuje estrogén alebo iba progesterón alebo aj vnútromaternicovému teliesku vylučujucému progesterón (Mirena). Pozri protokol Pomalé priberanie po počiatočnom dobrom priberaní, kde sú uvedené ďalšie možné príčiny poklesu tvorby mlieka a úpravu faktorov, ktoré ich mohli zapríčiniť.

Domperidon tiež funguje, ale často menej výrazne, keď:

 • Matka, ktorá si v pôrodnici odsáva mlieko pre choré alebo nedonosené dieťa, ale nepodarilo sa jej rozvinúť plnú tvorbu mlieka.
 • Matka sa snaží rozvninúť plnú tvorbu mlieka na dojčenie adoptovaného dieťaťa.
 • Matka sa snaží odstrániť prikrmovanie dieťaťa umelým mliekom.


Nežiaduce účinky Domperidonu:

 • Rovnako ako u všetkých liekov, aj pri Domperidone je možný výskyt nežiaducich účinkov, pričom mnohé z nich hlásené boli (v príručkách sú často vymenované všetky nahlásené nežiadúce účinky, ale tieto symptómy nemusia byť nevyhnutne vždy dôsledkom užívania daného lieku). Neexistuje nič také ako 100% bezpečný liek. Akokoľvek, skúsenosť našej kliniky je, že s výnimkou zvýšenej tvorby mlieka sú vedľajšie účinky u matky veľmi zriedkavé. Niektoré nežiaduce účinky, ktoré matky v našej starostlivosti hlásili (veľmi zriedkavo):
  • bolesť hlavy, ktorá zmizla po niekoľkých dňoch alebo po znížení dávky (pravdepodobne najčastejší nežiadúci účinok)
  • kŕče v bruchu
  • sucho v ústach
  • zmeny menštruácie, obvykle zastavenie, ale je možné i nepravidelné krvácanie. Počas dojčenia je však obvyklé nemať mať menštruáciu po mnoho mesiacov.
  • Niekoľko veľmi málo matiek, ktoré Domperidon užívali dlhodobo po mnoho mesiacov, zvyčajne i viac ako rok, keď zastavili užívanie Domperidonu náhle, zo dňa na deň, hlásili pocity úzkosti, nespavosť, stratu chuti do jedla a ďalšie príznaky.

Množstvo, ktoré sa dostane do materského mlieka je také malé, že sa neočakávajú žiadne nežiadúce účinky na dieťa. Matky nám počas mnohých rokov užívania nehlásili žiadne príznaky, aspoň nie také, ktoré možno pripísať jednoznačne na vrub Domperidonu. Isté množstvo lieku dieťa cez mlieko dostane, ale je to mizivé percento v porovnaní s tým, čo deti dostanú pri liečení nevoľnosti. Pamätajte, že tento liek je často dávaný deťom na reflux.

Existujú obavy z dlhodobého používania Domperidonu?


Výrobca v odbornej literatúre uvádza, že chronická liečba Domperidonom u hlodavcov má za následok zvýšenie počtu nádorov prsníka. Táto literatúra uvádza, že u človeka to nikdy nebolo zdokumentovan
é. Všimnite si, že štúdie toxicity liekov zvyčajne vyžadujú užívanie obrovských dávok po dobu zahŕňajúcu väčšinu alebo celú dobu života zvieraťa. Všimnite si tiež, že nie dojčenie zvyšuje riziko rakoviny prsníka, ale naopak, riziko rakoviny prsníka sa s dĺžkou dojčenia znižuje. Taktiež berte do úvahy, že v Kanade používame Domperidon ako liek na “výrobu mlieka” viac ako 20 rokov.


Užívanie Domperidonu:


Domperidon sa obyčajne začína užívať 30 mg (tri 10 mg tablety) 3-krát denne. V niektorých situáciách ideme až na 40 mg 4-krát denne. V príbalovom letáku je uvedené užiť Domperidon 30 minút pred jedlom, ale to je odpor
účanie platné pri problémoch s trávením. Každopádne je pravda, že absorpcia Domperidonu je na prázdny žalúdok vyššia. Domperidon užite asi každých 8 hodín vtedy, kedy to vám najlepšie vyhovuje (nie je nutné kvôli tomu vstávať, aby bol dodržaný 8 hodinový harmonogram – nehrá to významnú úlohu). Mnoho matiek užíva Domperidon 3 až 8 týždňov, niekedy dlhšie, a niekedy je nemožné ukončiť užívanie počas celej doby dojčenia. Matky, ktoré adoptívne dojčia, užívajú liek obvykle veľmi dlho. Ľudia užívajúci Domperidon pre žalúdočné ťažkosti ho často užívajú mnoho rokov.


Po začatí užívania Domperidonu môže trvať tri alebo štyri dni, kým sa objaví nejaký účinok, i keď niekedy matky zaznamenali účinok do 24 hodín. Maximálny účinok sa obvykle objaví do 2 až 3 týždňov, ale niektoré matky zaznamenali kladný vplyv až po 4 a viac týždňoch. Je preto rozumné užívať Domperidon aspoň 4, ešte lepšie 6 týždňov a až potom hovoriť, že to neúčinkuje.


Pre viac informácií ako ukončiť užívanie Domperidonu pozri protokol: Domperidon, ukončenie užívania


Materiál Domperidon, začiatok užívania. Jún 2010

Autor a revízia (pod inými názvami): Jack Newman, MD, FRCPC, 1995-2005

Revízia: Jack Newman MD, FRCPC, IBCLC a Edith Kernerman, IBCLC, 2008, 2009

Preklad: Mamila, o.z. 2010

Všetky naše protokoly sa môžu kopírovať a šíriť bez predchádzajúceho dovolenia za podmienky, že nie sú použité v žiadnom kontexte, ktorý by porušoval Kódex WHO o marketingu náhrad materského mlieka (1981) a následnými rezolúciami Svetového zdravotníckeho zhromaždenia.

6 Responses to Domperidon (Motilum lingual, Costi) – začiatok užívania

 1. Andrea says:

  Určite to neberte v dávke 3×4 tab. denne niekoľko mesiacov ako ja – dopadlo to zle. Tak mi to odporučila laktačná poradkyňa, vraj je to bezpečné. Nie je. Neodporúčam. Ak, iba krátkodobo vyskúšať. Tie varovania o vedľajších účinkoch berte vážne. Ide o liek , ktorý ovplyvňuje mozog.

 2. aida says:

  na podporu tvorby mliecka radsej feniklovu silicu… 2 kvapky na lyzicku medu , a neuzivat tento humusik

 3. Den Ka says:

  … Anka dakujem :*

 4. Anna Ogurčáková says:

  som veľmi rada,že som našla túto stránku vďaka Vierke Č.a Deniske L.pomáha mi pochopiť veci ktoré učí J.Newmen,a tak mať priame fakty napr.o laktogogách ako je Domperidon.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: