Ako prejsť z fľaše na plné dojčenie

Napriek tomu, že na Slovensku máme veľa BFHI nemocníc (Nemocníc priateľským k deťom) , množstvo mamičiek sa už cestou z pôrodnice zastavuje v lekárni kúpiť krabicu umelej výživy. Prípadne ju kúpi po prvej návšteve pediatra, ktorý mamičke odporučí dokrmovanie. Väčšinou rada znie: ” Jedenkrát nakojte, druhýkrát dajte fľašu” . Alebo: “Nakojte koľko bude bábo chcieť a potom dokŕmte fľašou” . V lepšom prípade zaznie: “Nakojte a potom dokŕmte lyžičkou či striekačkou”.  Tieto rady sú však prvé kroky k úspešnému predčasnému odstaveniu. O pár dní-týždňov začne bábätko prsníky odmietať, alebo sa začne na nich hrať a brať ich ako príjemný cumlík.

Ako sme si už vysvetlili v článku o dokrmovaní, pokiaľ sa bábätko na prsník prisáva, je potrebné ho dokrmovať priamo na prsníku pomocou cievky. V tomto článku sa zameriame na jednotlivé praktické kroky pri prechode na plné dojčenie.

Dokrmovanie cievkou priamo na prsníku (teda pomocou doma vyrobenej laktačnej pomôcky alebo pomocou hotového suplementora (SNS) bábätko nezaťažuje. Bábätko netuší, že je dokrmované , prsníky zrazu prijme, nebude sa pri dojčení hnevať, nebude sa predčasne odtŕhať. Bábätko i mamička sa budú učiť dojčiť, hoci im bude spočiatku pomáhať hadička.

“Moje bábätko sa prisať vie, ale pije prevažne  z fľaše a chcem to zmeniť, ako mám postupovať?”:

 • v prvom rade zabezpečiť si čím skôr suplementor alebo hadičku. Suplementor je hotová sada, ktorá má viacero výhod: hadičky sa dajú sterilizovať a opakovane používať, hadičky majú viacero hrúbok, vďaka čomu môžeme zabezpečiť rýchlejší či pomalší tok mliečka. Hadička sa dá v záreze zaistiť, mliečko pred priložením z hadičky nevyteká. Zásobník sa dá ľahko zavesiť na krk, ľahko sa nastavuje výška zásobníka vzhľadom k prsníkom.  Je to sada, ktorá nasledujúce dni či týždne mamičke uľahčí dokrmovanie. Je však oproti hadičke niekoľko násobne drahšia. No na druhej strane, suplementor sa dá neskôr predať cez bazár inej mamičke . Doma vyrobená laktačná pomôcka pozostáva z vyživovacej cievky , ktorej jeden koniec vložíme cez cumeľ do obyčajnej dojčeneckej fľaše. Tú si počas dojčenia  vložíme napr. do vrecka na košeli. Druhý koniec sa podobne ako hadička suplementora vloží do pusinky bábätka.
 • bábätko sa musí prisávať čo najlepšie. Musíme zamerať na správne asymetrické prisatie. Pokiaľ nie je po ruke laktačná poradkyňa, tak si jednoducho treba hoci i desiatky krát pozrieť obrázky a videá ako sa bábätko správne prisáva a skúšať to. Ak sa bábätko prisáva len cez klobúčiky, treba sa ich zbaviť.
 • začať prsníky pravidelne odsávať, minimálne každé 3 hodiny , viac v článku o odsávaní

“Doma mám suplementor, ako začať ?”

Väčšina mamičiek začne túto situáciu riešiť v čase, keď už bábätko pije veľmi veľa umelej výživy. Často sa bábo dojčí len ráno či večer, alebo len v noci. Množstvo dokrmu za 24 hodín tvorí 50%, často možno až 90% z celkového objemu prijatého mlieka.

Princíp dokrmovania na prsníku spočíva v tom, že bábätko najskôr vyprázdni obidva prsníky i viackrát a až tak začne piť i dokrm cez hadičku. No ak sa už bábätko bez dokrmovania na prsníku hnevá, možno sa dokáže prisať, ale už v priebehu prvej minútky sa zarazí, nesaje a s hnevom sa púšťa, musíme začať dokrmovať hneď po priložení. Preto je možné, že  prvé 1-2 dni bude nutné dokrmovať zakaždým hneď po priložení.

Bábätko bude musieť spočiatku dostávať skoro to isté množstvo dokrmu než doteraz. Preto si spočítame celkový objem UM za 24 hodín, ktorý rozdelíme na jednotlivé kŕmenia.

Najväčší “problém” pri prechode z fľaše na kŕmenie na prsníku je, že deti kŕmené fľašou zvyčajne papajú oveľa väčší objem na jeden raz v nezvyčajne dlhých a pravidelných intervaloch. Mamičky ich kŕmia 4-6 krát za 24 hodín, často prespia skoro celú noc. Treba si uvedomiť, že pre ľudské mláďa je normálne dojčiť sa veľmi často. Dojčené deti často papajú radšej menšie dávky na jeden raz, no oveľa častejšie, i 12-15 krát za 24 hodín. Raz pijú od smädu len pár ťahov, inokedy od hladu z jedného prsníka a inokedy od veľkého hladu z obidvoch prsníkov. Preto i v priebehu dňa  raz papajú každú hodinu, potom každé 2 a inokedy vydržia povedzme 5 hodín.  Vzor pre správanie sa bábätka nie je bábätko kŕmené umelou výživou, ale bábätko dojčené. Je dobré, ak bábätko už pred príchodom suplementora začneme dokrmovať menšími dávkami na jeden raz, aby sa samé nastavilo na častejšie intervaly v papaní.

To znamená, že ak bábätko pilo doteraz 6 x za deň po 90 ml, spolu 540ml, tak odteraz by malo na jeden raz papať menší objem. Ak spapá menej, na ďalšie kŕmenie sa prihlási skôr než o 4 hodiny. Ideálne by bolo, ak by sa bábo hlásilo na papanie aj každé 2 hodiny. Čiže na jeden raz by malo vypiť cca 45 ml , spolu 12x 45 ml = 540ml. Toto však väčšinou mamičky nezvládajú, pretože sa im nabúra celý ich doterajší režim. Následne môže byť i bábo nervóznejšie, zvyknuté na prísun veľkého objemu mliečka na jeden raz. Dohodneme sa teda na dokrme  60 ml na jeden raz.  Bábätko sa väčšinou začne hlásiť na papanie po cca 3 hodinách, občas si možno urobí dlhšiu prestávku. Pokiaľ jeho prestávky zostávajú občas veľmi dlhé, dlhšie než 3 hodiny,  je potrebné prsíčka i odsať počas dlhej prestávky. Dobré je v takom prípade odsávať cca po 1 hodine od posledného dojčenia, v noci i častejšie tak, aby prsníky boli vždy po cca 3 hodinách vyprázdnené (resp. aby boli vyprázdnené aspoň 8 krát za 24 hodín). Naopak, je možné, že sa mamičke  tvorí oveľa viac mliečka než si myslí a ak bábo vďaka dojčeniu dostane šancu ho piť, tak bude množstvo dokrmu výrazne nižšie už od začiatku. Takže ak bábätko po prisatí na prsníkoch aktívne pije, necháme ho piť bez hadičky a až na záver ho dokŕmime. A budeme dobre sledovať, kedy sa po 60ml dokrme prihlási na dojčenie. Ak bude prestávka dlhá, množstvo dokrmu hneď znížime napr. o 10-20ml a opäť budeme sledovať jeho reakciu – či je spokojné po dojčení, kedy sa na ďalšie dojčenie prihlási, ako ciká.

Kŕmenie z cievky chce trošku prax. Hadičku v princípe vôbec netreba priliepať, správne prisaté bábätko nebude na cievku v puse reagovať. No mamičkám bez praxe pomôže, ak si pred dojčením hadičky správne prilepia na prsníku. Cievka sa dá vložiť bábätku do pusinky už pri prikladaní a dá sa vložiť až po prisatí cez kútik bábätka. Neskúsenej mamičke je najľahšie vložiť cievku hneď pri prisávaní. Hadičku zo zárezu na konci zásobníka uvoľníme až vtedy, keď bábätko začne napriek stláčaniu prsníka sať naprázdno, keď začne negatívne  reagovať na tok mliečka. Pri dokrmovaní laktačnou pomôckou stačí najskôr hadičku ohnúť prstami , aby mliečko zatiaľ nevytekalo.  Hadička nemusí presahovať bradavku, avšak musí byť po prisatí až za ďasienkami bábätka. To, či je vložená správne vidno v okamihu, keď sa hadička vďaka saniu bábätka začne plniť mliečkom. Ak je vložená nesprávne, v hadičke sa objavia vzduchové bublinky.

V prvých dňoch ak bábätko pije z  prsníkov veľmi málo mliečka, musíme teda mliečko púšťať prakticky od začiatku, inak by nám prsníky odmietalo. V priebehu niekoľkých hodín sa však vďaka stimulácii prsníkov začnú prsíčka mliečkom napĺňať. Po prisatí bábätko začne aktívne piť (systémom naširoko otvorené ústa – pauza – zatvorenie pusy ) . Tieto chvíle musíme dokonale využiť bez hadičky : pri dojčení využívať stláčanie prsníka a prsníky vystriedať, najlepšie aspoň 2 krát : teda ľavý prsník, pravý prsník, ľavý prsník, pravý prsník. Je možné, že spočiatku bude dojčenie bez hadičky veľmi krátke. Až potom  pustíme i mliečko hadičkou. Pokiaľ bábätko pije veľký objem na jeden raz, je dobré dokŕmiť ho na obidvoch prsníkoch. Ak je dokrm malý, stačí dokŕmiť len na jednom prsníku.

Po cca 2-3  dňoch skúsime množstvo dokrmu na jeden raz znížiť. Ak sme doteraz dávali 60ml, začneme dávať 50 ml. A sledujeme reakciu bábätka – je spokojné po dojčení ako zvyčajne? Vydrží bez kŕmenia aspoň hodinku? Ciká ako doteraz, plienka je po cca 3 hodinách  ťažká? Stolica bábätka sa začne s väčším príjmom materského mliečka meniť. Bude redšia, objaví sa častejšie počas dňa.

Po ďalších 2-5 dňoch skúsime dokrm opäť znížiť. A znovu pozorujeme reakciu bábätka. Takto pokračujeme a vždy po cca 2-5 dňoch skúsime jednotlivé dávky znižovať. Často sa mamička dostane do situácie, že v noci už len dojčí – je to pre ňu jednoduchšie , než vstávať a pripravovať UM. Inak, najlepšie je, ak v začiatkoch pomôže i otecko a v noci pripraví UM on. Mamička si za ten čas priloží bábätko. Bude reagovať na prvé známky hladu, bábätko sa nerozplače, bude sa spokojne dojčiť.

Kedy s dokrmovaním prestať úplne?

Keď sa s mamičkou dopracujeme k celkovému objemu okolo 100-200 ml za 24 hodín, skúsime dokrm vylúčiť úplne :-). Väčšinou je to už stav, keď bábätko dokáže plne dojčiť, len nevie nabrať odvahu. A bábätko na jej veľké prekvapenie krásne vydrží iba na prsíčkach, možno sa len samé o čosi skôr prihlási na papanie.

Niekedy začnú dokrm cez hadičku odmietať už samé deti. Aj preto je dôležité najskôr dojčiť a až tak púšťať i mliečko cez hadičku. Takto sa bábätko samé prejaví – po dojčení  sa  samé spokojne pustí a dokrm cez hadičku odmietne.

To, že je bábätko dokrmované cievkou neznamená, že nemôže byť na prsníkoch i bez hadičiek. Môžeme si ho prikladať kedykoľvek – napr. ak má štikútku, ak grckalo a chce si spláchnuť záhu, ak je unavené či podráždené. Alebo tesne pred prechádzkou či uspaním. Čím častejšie bude stimulovať prsíčka, tým lepšie.

Ako dlho trvá prechod na plné dojčenie?

Je to rôzne, väčšinou  v rozpätí 1-6 týždňov. Záleží to najmä od toho, ako často budú prsníky vyprázdňované. Často príde na mamičky kríza okolo 3-4 týždňov. Zrazu sa to akosi zasekne, bábätko si viac dní vyžaduje rovnakú dávku. No väčšinou je to predzvesť konca, po takomto období prichádza zvrat a bábätko sa začne iba dojčiť. 🙂

Je nutné i odsávať?

Nie je to nutné, pokiaľ bude bábätko často dojčené (aspoň 8-12 krát ) za 24 hodín, tak odsávanie nutné nie je.

Má zmysel zrušiť fľašu ak ide o staršie bábätko ?

Má  to veľký zmysel vzhľadom na dlhodobé dojčenie. Ideálne je zbaviť sa fľaše už pred 6.mesiacom bábätka. Prikrmovaním sa totiž môže znížiť frekvencia dojčení. Je výborné začať s prikmovaním tuhou stravou pri dobre rozbehnutej laktácii.

Dokrmovanie priamo na prsníku je úžasný spôsob, ako pomôcť mamičke prekonať ozajstnú laktačnú krízu. Je obrovská škoda, že zdravotníci tento spôsob dokrmovania nepoznajú, resp. podceňujú jeho výhody a v praxi ho nevyužívajú. Akonáhle sa bábätko prisáva a je dokrmované len na prsníku, tak šanca, že bude plne dojčené v priebehu nasledujúcich dní je veľmi, veľmi vysoká. Na rozdiel od iných spôsobov dokrmovania.

Niekedy sa  napriek všetkému  úsiliu a úprave dojčenia nepodarí dokrm eliminovať. Napriek tomu dojčenie pomocou cievky má obrovský zmysel. Pretože dojčenie nie je len obyčajné kŕmenie, pre bábätko i mamičku dojčenie znamená oveľa viac. Je množstvo mamičiek, ktoré dokrmujú na prsníku pomocou cievky prvých 4-6 mesiacov a po zaradení príkrmov pokračujú  i niekoľko rokov v plnom dojčení úplne rovnako ako mamičky čo dokrmovať nikdy nemuseli.  Dokrmovanie cievkou nahradí tuhá strava, bábätko sa potom dojčí niekoľko krát denne na požiadanie. Dostáva celé roky to, čo by bez dokrmovania cievkou v prvých týždňoch nebolo možné, lebo by dojčenie vytlačila  umelá fľaša s umelým mliekom.

4 Responses to Ako prejsť z fľaše na plné dojčenie

 1. klara says:

  Dobry den, momentalne riesim rovnaky problem – chceme prejst na vylucne dojcenie, babo ma 4mesiace.. skusame cievku uz tyzden no problem je ze mala sa niekedy vobec nechce prisat.. Co robit vtedy? Davat cievkou po prste? Ma to nejaky vyznam?
  Dakujem
  k.

 2. GaFo says:

  Je mozne kombinovat umele mlieko s materskym mliekom? T.j. davat cez cievku UM napriklad Nutradefense HA1 od Sunaru alebo nieco podobne?

  • annag says:

   Je to možné a je to vlastne najčastejšia kombinácia. Máloktorá mamička má k dispozícii materské mlieko z laktačnej banky. 🙂 Miešanie materského mlieka s umelým nespôsobuje bábätku tráviace problémy ako sa traduje.

 3. jumama says:

  Ake mate skusenosti so suplementorom?
  Mam mesacne babo a sme ciastocne na umelaci. Moje babo vela prespi od zaciatku, to znamena cez den malo kludne stvorhodinove pauzy, v noci sa budila raz. Pricom zaspala napriklad o siedmej vecer a vstala tak o stvrtej rano. Ako ja v tehotenstve btw.
  Nebudila som ju. Je strasne kludne babo, nikdy neplace, nehlasi hlad placom, len spuli pusinku a mlaska. Aj v noci sa vlastne uplne neprebudi, len zo sna mrnka a tak jej ponuknem a doslova vnutim papnie. Nie nasilim, neprotestuje ale nezobudila by sa kvoli tomu. Place iba ak pocas jedenia nedostane dost, vtedy ma taky zalovavy plac a viem, ze este treba viac dat papat…
  Mozno aj v dosledku tak dlheho spanku som nemala prsia stimulovane od zaciatku dostatocne, no mliecko sa mi spustilo az na 4 den aj to len par kvapiek, mala mala 4.1 kila pri narodeni, takze sestricky v nemocnici kazali dokrmovat, lebo vtedy naozaj plakavala od hladu… Aj tak schudla este viac a nechceli nas pustit domov. Doma som podla rady lekara len dva dni kojila, naozaj skoro kazdu hodinu a cuckala hodinu, mozno nebola spravne prisata… no mlieka sa mi nespravilo vobec viac. Mala zase chudla, takze preto prikrmujeme umelacom. Samozrejme, davali sme z flase, teraz skusam uz druhy tyzden suplementor… Aj ked niekedy je este stale jednoduchsie pouzit flasu, vravim si ze uz vie moje dieta pouzivat vsetky mozne sposoby papania, od lyzicky, striekacky, hadicky, flase, prsu…
  Je to naozaj tak, ze umelac, ak sa davaju vacsie davky, tak dieta viac spi, no ta moja aj bez neho mala taky spankovy rezim s dlhymi prestavkami. Kazdopadne teraz sa mi podarilo so suplementorom dosiahnut zatial iba to, ze mala pije viac krat denne, 60 milikov miesto 100, ale aj tak v sucte stale tolko isto umelaca ako predtym. Ked som sa pokusala znizit davku umelaca cez flasu, zase sa mi stalo to, ze sa na hlad nebudila a chudla.
  A to sme sa borili s tym, ze papanie s hadickami trvalo hodinu, aj ked striedam prsia, mala pritom zaspi asi tri razy. No keby ju vlozim do postielky, hned je hore a chce papat dalej, takze ju necham takto si na prse oddychnut… Tak som zvolila najvacsie hadicky z troch moznych velkosti, len to zas prinasa vacsie grckanie, lebo podla mna je tam silnejsi tok a je mala velmi hltavo, aj ked teda len pol hodinu – na kazdom prse 30 milikov 15 minut… A niekedy sa mi teda po takomto hodinovom narocnom sacom vykone stava, ze mala pyta papat hned znova.

  V noci ju nebudim, odsavam, a teda viem aj pri tolkom stimulovani povedat, ze sa pomer mojho mliecka nezlepsil. Niekedy ked dlho spi, odsavam aj cez den. Stale len 20 milikov, maximalne 30 z oboch prs dohromady po 20 minutach odsavania. Jedine, co sa zmenilo, ze uz nemusim na odsavacke pouzivat najvyssi stupen tahu, ale uz najnizsi, ze trosku lahsie to mliecko zo seba ytiahnem, tak hadam aj mala…

  Myslite, ze je este sanca na zlepsenie?

  Inak uz som zufala, zda sa mi, ze laktacii nerozumiem – znamena to, ze sa mi castejsim prikladanim bude tvorit tych mojich 20 milikov castejsie, alebo sa mi vytvori viac mliecka niekedy? To znamena, budem mat 20 milikov kazdu hodinu alebo niekedy mozem dospiet aj do stavu, ze budem mat 100 milikov kazde dve hodiny?

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: